In de staatcourant zijn de volgende veranderingen gepubliceerd:

De gemeente is tot besluit gekomen om:

  • 1. een verplichte rijrichting linksaf naar de Westsingel in te stellen voor gemotoriseerd verkeer komende uit de Utrechtsestraat dat in de richting van de Westsingel rijdt, met uitzondering voor (brom)fietsers;
  • 2. het eenrichtingsverkeer om te draaien op de Westsingel, in het gedeelte tussen de Utrechtsestraat en Westsingel bij huisnummer 4, met gesloten in de richting van de Varkensmarkt, met uitzondering voor (brom)fietsers;
  • 3. een permanente geslotenverklaringen met bord C12 in te stellen voor gemotoriseerd verkeer, met onderbord ‘uitgezonderd ontheffinghouders en taxi’s bij op afspraak brengen/halen op adres’, in de Koestraat na de kruising met de Koesteeg

Motivering: Op 18 mei 2020 heeft het college besloten om het verkeer uit de Hellestraat-Utrechtsestraat de binnenstad te laten verlaten via de Westsingel, en niet meer via de Zuidsingel. Verkeer uit de Langestraat blijft via de Zuidsingel de binnenstad verlaten. Dit besluit is genomen nadat de gemeenteraad op 3 december 2019 bij de behandeling van ‘De Amersfoortse binnenstad autoluw’ het college met motie 2019-199M had gevraagd dit te onderzoeken. In het onderzoek daarna naar de verkeersafwikkeling op en rond de Varkensmarkt is de conclusie getrokken dat bij de herinrichting van de Varkensmarkt het scheiden van voetgangers/fietsers en autoverkeer mogelijkheden biedt om een goede verbinding te maken tussen de winkelstraten voor voetgangers- en fietsverkeer. In het verkeersbesluit 1244912 van 18 maart 2020 over de ‘Autoluwe Binnenstad’ mist een aanduiding met bord C12 voor de geslotenverklaring op de Koestraat na de kruising met de Koesteeg, zoals besloten was door de gemeenteraad op 3 december 2019. In dit verkeersbesluit wordt deze omissie hersteld.

Belangenafweging: Voor de verkeersveiligheid is er een groot algemeen belang om het voetgangers- en fietsverkeer tussen de Utrechtsestraat-Arnhemsestraat een veiliger verbinding te geven naar de Langestraat. Het bestemmingsautoverkeer dat te allen tijde op de kruising bij de Varkensmarkt toegestaan is te rijden, conflicteert met winkelende bezoekers aan het winkelgebied. De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken om deze onveiligheid weg te nemen. Met het scheiden van de verkeersstromen ontstaan betere mogelijkheden om op de Varkensmarkt een herinrichting te plegen, die verkeersveiliger zal zijn voor alle verkeersdeelnemers. Er zal beperkt wat extra bevoorradend verkeer uit het kernwinkelgebied via de Westsingel de binnenstad verlaten tijdens de vensteruren, en dit is in samenhang met de geslotenverklaringen van de autoluwe binnenstad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here