Het demissionaire kabinet lijkt vast te willen houden aan de omstreden avondklok. Heeft het middel zin? De burgemeester van Amersfoort ziet er niets in. #Nieuwsuur

Nieuwsuur: ‘wat is het belangrijkste argument tegen een avondklok’. Burgemeester: ‘Belangrijkste argument op dit moment is dat als je zo’n maatregel neemt dan moet je hem op een gegeven moment ook weer terugdraaien. Dat is op zijn minst net zo ingewikkeld. Het de-escaleren van zo’n maatregel, dat hebben we ook in de eerste golf gezien, wanneer mogen de scholen weer open, wanneer mag er weer gesport worden, wie wel en wie niet, dat is bijna niet meer uit te leggen. Dus als je naar zo’n maatregel overgaat dan moet je ook weten dat het effect heeft. We horen het net ook zeggen, waar zit het op dit moment. Bij jongeren. Als je naar de cijfers van Amersfoort kijkt, vandaag 32, terwijl het half december 120, 130, was. Dus die cijfers in Amersfoort gaan naar beneden. Houdt de zorg het vol ? Ja, de 3e IC in het Meander is naar 2 teruggedraaid. Het is dus wel spannend, maar we hebben het nog steeds onder controle. Als je alleen de maatregelen neemt omdat het virus er aan komt, althans de Engelse/Britse variant, dat is natuurlijk geen irreële optie, maar de vraag is dan wanneer je die maatregel effectief kan nemen. En jongeren, ja ik hoor het ook zeggen, geen feestjes, nou dan beginnen ze voor 20:00 uur, en dan na 4 uur komen ze s’ochtends richting huis. Dus ik denk dat de maatregel niet het effect gaat hebben wat je wil bereiken.’

Nieuwsuur: ‘handhaving is dan aan de burgermeester, wat zal dat betekenen’. Burgemeester: ‘het is onmogelijk dat de burgemeester van Amersfoort 160.000 inwoners in de gaten kan houden. Heel veel mensen willen zich aan de maatregelen houden, die hoef je niet te controleren. En er zijn altijd mensen die geholpen moeten worden om zich aan de maatregelen te houden. En er zijn ook mensen die spreekwoordelijk een vinger opsteken en zeggen, ik hou me er niet aan. Dus we weten, dan moet je gaan handhaven, dan weten we ook hoeveel menskracht we op de straat hebben om dat te doen. Het onmogelijk om op iedere hoek iemand te hebben staan.’

Nieuwsuur: ‘U bent tegen, hoe zit dat met uw collega’s’. Burgemeester: ‘wij als burgermeester, als de maatregelen genomen moeten worden, dan gaan wij dat uitvoeren. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar ik weet dat er ook veel collega’s zijn die vraagtekens zetten bij het effect van de maatregel op dit moment. Als je draagvlak wilt houden bij die samenleving, moet je het ook kunnen uitleggen. En we hebben in de eerste en tweede golf een aantal maatregelen gehad die bijna niet meer uit te leggen zijn. Bv dat je in een dierenpark geen koffie mag ophalen omdat overal de horeca dicht is, of een voorbeeld van een van mijn kinderen die zit op een middelbare school, ‘pa, we mogen wel met 500 mensen in de kantine, maar buiten mogen we maar met zijn drieën staan’. Dat zijn in feite de vraagstukken waar veel mensen met kinderen mee te maken krijgen.’

Nieuwsuur: ‘denk u dat de angst voor de Britse variant waar het OMT zich zorgen om maken niet genoeg reden is.’ Burgemeester: ‘ja maar die angst snap ik wel. Ik kijk ook naar het Journaal en kijk ook naar de uitzending, dan zie ik die ambulances die in London voor het Ziekenhuis staan. Dat zijn dezelfde beelden als die we mij de 1e golf bij Bergamo in Italië hebben gezien. Toen hebben we het ook onder controle gekregen in Nederland met de maatregelen die we toen hebben genomen. Laten we de maatregelen die we al hebben, die zijn al strikt, scholen dicht, laten we daar mee doorgaan. Oud en Nieuw, de cijfers 17 januari, ze gaan naar beneden toe, dus laten we dan ook vasthouden aan de maatregelen die we al hebben genomen en er ook op vertrouwen dat het effect heeft’

Nieuwsuur: ‘als het kabinet zegt, we willen toch meer doen, het gaat ons niet snel genoeg, heeft u een beter idee dan de avondklok?’ Burgemeester: ‘dan moet je ook kijken, waar doen die besmettingen zich voor. Dat bron en contact onderzoek is dan heel erg belangrijk. Als dat bv in een verpleeghuis zit, dan kun je daar heel gericht een maatregelen op nemen. Daarmee zeg ik niet alle verpleeghuizen dicht, maar als dat in Amersfoort op een bepaalde plek zit dan kunnen we daar maatregelen nemen. Dat is veel effectiever dan dat je met een enorm ingewikkelde maatregel, moeilijk te handhaven, moeilijk uit te leggen, heel veel uitzonderingen, om die dan in te voeren en te gaan handhaven. Mijn collega van Utrecht zit morgen (maandag red.) namens het Utrechtse gebied bij het veiligheidsberaad’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here