De minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, heeft woensdag een brief aan de kamer gestuurd. Daarin geeft zij aan dat voor projecten als de A1/A28 knooppunt Hoevelaken de eventuele negatieve stikstofdepositie effecten eerst gemitigeerd/gesaldeerd moeten worden, bijvoorbeeld vanuit het stikstofregistratiesysteem, alvorens tot toestemmingsverlening kan worden overgegaan.

‘De ruimte in het stikstofregistratiesysteem is tot op heden beperkt en bevat op dit moment alleen nog de ruimte die beschikbaar is gekomen door de generieke snelheidsverlaging.’

‘Voor beide projecten (A1/A28 knooppunt Hoevelaken én A27/A12 Ring Utrecht , red.) zal een deel van de benodigde depositieruimte uit het stikstofregistratiesysteem komen: de snelheidsverlaging alleen biedt echter onvoldoende ruimte om te voorzien in de volledige ruimtebehoefte van met name het project Hoevelaken.’

‘Ik onderzoek op dit moment nog welke aanvullende mogelijkheden er zijn om te salderen, bijvoorbeeld via de nog aan te vullen ruimte in het stikstofregistratiesysteem of via extern salderen. Eveneens wordt een ADC-toets voorbereid. Zo maak ik bijvoorbeeld met de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer afspraken over de aanleg en het beheer van nieuwe natuur, waarbij met het oog op de gewenste robuustheid van de natuur ruimer gekeken wordt dan de op het moment strikt juridisch vereiste compensatie in het kader van een ADC-toets.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here