In de eerste helft van 2020 kwamen er in Amersfoort 600 woningen bij. Dat is al bijna net zo veel als in heel 2019. Ook is, als alles meezit, eind dit jaar de ambitie van 1.000 woningen binnen handbereik.

Dat staat in de tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Wethouder Menno Tigelaar: “Het is goed om te zien dat we dit jaar, ondanks de coronacrisis, toch op schema liggen met onze woningbouwopgave. Voldoende woningen in onze stad is erg belangrijk, maar er liggen nog genoeg uitdagingen om passende en betaalbare woningen te bouwen. Aandacht voor sociale huurwoningen en woningen in het middensegment blijft ontzettend belangrijk. Evenals de opgave om in te spelen op de behoefte naar meer grondgebonden woningen in Amersfoort.”

Stijging woningen middensegment

In het Deltaplan Wonen, dat in mei 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld, staat de ambitie om tot 2030 1.000 woningen per jaar toe te voegen. Daarnaast ziet het Deltaplan toe op het aandeel sociale huur (35%) en middensegment (20%) bij woningbouwprojecten in Amersfoort. Met name de regel voor het middensegment lijkt in de toekomst effect te hebben op de woningbouwmarkt: er worden tot 2030 zo’n 2.800 woningen in deze prijsklasse verwacht.

Een half jaar geleden lag die voorspelling op 1.300 woningen. Woningen in het middensegment zijn huurwoningen tussen de €737 – €1.000 euro en koopwoningen onder de €260.000 euro.

Meer sociale huurwoningen

Om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen (met een huurprijs tot €737 euro) niet verder op te laten lopen, stelt het Deltaplan dat er tot 2025 minimaal 350 sociale huurwoningen per jaar moeten worden gerealiseerd. In 2019 is dit aantal niet gehaald. De nieuwe voortgangscijfers zijn positiever: Amersfoort voorziet zo’n 500 sociale huurwoningen gemiddeld per jaar tot 2025. Een trend hierin is ook het aandeel van tijdelijke woningen; die kunnen op relatief korte termijn gerealiseerd worden.

Opgave voor eengezinswoningen

Aan appartementen (meergezinswoningen) lijkt geen gebrek de komende jaren. Het zijn juist de grondgeboden woningen (eengezinswoningen) die achterblijven. De huidige woningbouwplannen tot 2030 houden rekening met zo’n 190 eengezinswoningen en 810 appartementen per jaar. Vathorst Bovenduist is hierbij nog buiten beschouwing gelaten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here