AMERSFOORT – Na overleg in de raad van Amersfoort is er ingestemd in een verbod op het magneetvissen in openbare wateren waar een verbod geldt.

De aanpassing in de APV is gedaan nadat er meerder keren explosieven opgevist werden. De gemeente was van mening dat dit niet wenselijk was en diende daarom het verzoek tot aanpassen van de APV in, dit is dus goedgekeurd en gaat per 11 juli 2019 in.
De Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort is daardoor gewijzigd. De gemeente heeft daarmee het volgende artikel toegevoegd in de APV:
Artikel 2:80 Verbod magneetvissen
1. Het is verboden om in de openbare wateren die liggen binnen het gebied dat is aangewezen op de “Kaart verbodsgebied artikel 2:80 APV”, met een magneet te vissen dan wel anderszins met een magneet de waterbodem af te zoeken naar voorwerpen.
2. Hij, die het verbod van het eerste lid overtreedt is ter voorkoming van het ontstaan of dreigen te ontstaan van ongeregeldheden of gevaar, verplicht op bevel van een daartoe bevoegd ambtenaar zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.
3. Het college kan bij afzonderlijk besluit het verbodsgebied als bedoeld in het eerste lid aanpassen.

Het verbodsgebied geldt voor heel Amersfoort

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here